Държавна агенция за закрила на детето
Министерство на образованието и науката
Съюз на българските учители
Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"
Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
Сдружение на директорите в средното образование на Република България